Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Laatclassicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 24133   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24133

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoogstraat nr. 79. Laatclassicistisch woonhuis, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, cf. hoofdvolume weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830), doch vermoedelijk ouder cf. bebouwing reeds weergegeven op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786. In 1895 laat eigenaar-geneesheer Ferdinand Vande Walle achteraan zijn woning bijgebouwen (o.m. schuur met hooAanduiding van

Is de vaststelling van

Laatclassicistisch burgerhuis

Hoogstraat 79 (Tielt)
Hoogstraat nr. 79. Laatclassicistisch woonhuis, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, cf. hoofdvolume weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830), doch vermoedelijk ouder cf. bebouwing reeds weergegeven op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786. In 1895 laat eigenaar-geneesheer Ferdinand Vande Walle achteraan zijn woning bijgebouwen (o.m. schuur met hoo