Vakwerkhoeve met losse bestanddelen met omgeving

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Beverst
Straat Begeveldstraat
Locatie Begeveldstraat 53 (Bilzen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73006/140.1
  • OL002883

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vakwerkhoeve met losse bestanddelen

Begeveldstraat 53, Bilzen (Limburg)

De hoeve is omringd door agrarisch, landschappelijk waardevol gebied dat voornamelijk uit weilanden bestaat. Ze is een van de weinige nog resterende hoeven uit een cluster van vakwerkgebouwen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De vakwerkhoeve met losse bestanddelen is samen met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als monument. De recente bouwsels tussen het woonhuis en het dienstgebouw, aan de achterzijde van het dienstgebouw en zijdelings van de varkensstal, zijn geen deel van de bescherming.

Waarden

De vakwerkhoeve met losse bestanddelen en onmiddellijke omgeving met uitzondering van de recente bouwsels tussen woonhuis en dienstgebouw, aan de achterzijde van het dienstgebouw en zijdelings van de varkensstal, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het hoevecomplex wordt voor de eerste maal kadastraal geregistreerd in 1930 en is een laat exemplaar van vakwerkbouw, waarvan in Limburg voorbeelden aangetroffen worden tot circa 1930. De perceelgrenzen zijn tot op heden ongewijzigd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft een hoevecomplex met losse bestanddelen, met een intact bewaarde woonhuis-schuur ordonnantie. Het woonhuis is opgetrokken in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een lage bakstenen stoel. Ankerbalkgebint met zes gebintstijlen, vier tussenstijlen en twee wandplaatschoren. Het kapgebint is een ankerbalkstandjuk met nokstijl. De traditionele indeling van het woonhuis is bewaard. De varkensstal bestaat uit stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen op een lage, gecementeerde plint. Het dienstgebouw is een constructie in baksteenmetselwerk.

sociaal-culturele waarde

Het complex getuigt van de traditionele agrarische activiteiten in het overgangsgebied tussen Kempen en Vochtig Haspengouw en vormt een uitdrukking van de eigenheid van de streek.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.