Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Modernistisch huis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 24171   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24171

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Meeuwenlaan nr. 11. Modernistisch getint winkelhuis (beenhouwerij cf. bouwplan) uit 1932; architect onleesbaar. Drie bouwlagen onder plat dak. Baksteenbouw in strekverband; aangepaste onderbouw. Deels verhoogde en gecementeerde kroonlijst met postamenten. Horizontaliserend effect van driezijdige erkers en tussenliggende balkons met geajoureerde borstwering. Rechthoekige vensters met ronde,Aanduiding van

Is de vaststelling van

Modernistisch huis

Meeuwenlaan 11 (Middelkerke)
Meeuwenlaan nr. 11. Modernistisch getint winkelhuis (beenhouwerij cf. bouwplan) uit 1932; architect onleesbaar. Drie bouwlagen onder plat dak. Baksteenbouw in strekverband; aangepaste onderbouw. Deels verhoogde en gecementeerde kroonlijst met postamenten. Horizontaliserend effect van driezijdige erkers en tussenliggende balkons met geajoureerde borstwering. Rechthoekige vensters met ronde,