Langgestrekte vakwerkhoeve met omgeving

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Eigenbilzen
Straat Zangerheistraat
Locatie Zangerheistraat 102 (Bilzen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73006/142.1
  • OL002885

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Langgestrekte vakwerkhoeve

Zangerheistraat 102, Bilzen (Limburg)

Langgestrekte hoeve uit het derde kwart van de 19de eeuw, gelegen op de hoek van Litsebeek.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De langgestrekte vakwerkhoeve is samen zijn zijn onmiddellijke omgeving beschermd als monument.

Waarden

De vakwerkhoeve en onmiddellijke omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De vakwerkhoeve wordt reeds weergegeven op de kadastrale mutatieschets van 1899 en is een laat exemplaar van vakwerkbouw, waarvan in Limburg voorbeelden aangetroffen worden tot circa 1930.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft een vakwerkhoeve met een intact bewaarde woonhuis-stal-schob ordonnantie. Het volume is opgetrokken in stijl- en regelwerk met grotendeels versteende invullingen. Het gebouw zelf omvat vijf traveeën onder een zadeldak met Vlaamse pannen. Ankerbalkgebint met zes gebintstijlen, twee gebintstijlschoren en drie tussenstijlen. Het kapgebint is een ankerbalkstand juk met twee jukstijlen en een juktussenstijl. Achteraan in de tuin bevindt zich een bakhuis met bakoven.

sociaal-culturele waarde

De vakwerkhoeve is een illustratie van de traditionele, ambachtelijke bouwwijze in stijl- en regelwerk eigen aan de regio en getuigt van de traditionele agrarische activiteiten van de streek.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.