Hoeve Corens

Beschermd monument van 09-03-1999 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lommel
Deelgemeente Lommel
Straat Kolonie
Locatie Kolonie 77 (Lommel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72020/106.1
  • OL001212

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Corens

Kolonie 77, Lommel (Limburg)

Alleenstaande langgestrekte hoeve, met huidige ordonnantie: dwarsschuur-koeienstal-woonhuis met enkelhuisopstand, van 1850-51.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve Corens te Lommel, is beschermd als monument.

Waarden

De hoeve Corens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalige staatshoeve die deel uitmaakte van een kolonie die rond het midden van de 19de eeuw werd geconcipieerd om de Kempense heidegrond te ontginnen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als typische staatshoeve van anderhalve bouwlaag - afwijkend van het Kempense langgevelhoevetype - waarbij naast het woonhuis eerst de schuur en vervolgens de stal aansloot en gelegen op circa 1 hectare grond, oorspronkelijk voorafgegaan door enkele paardenkastanjes en een waterput.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.