Beschermd monument

Hoeve Corens

Beschermd monument van tot heden

ID
2419
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2419

Besluiten

Hoeve Corens
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1999  ID: 3387

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Hoeve Corens te Lommel, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve Corens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalige staatshoeve die deel uitmaakte van een kolonie die rond het midden van de 19de eeuw werd geconcipieerd om de Kempense heidegrond te ontginnen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als typische staatshoeve van anderhalve bouwlaag - afwijkend van het Kempense langgevelhoevetype - waarbij naast het woonhuis eerst de schuur en vervolgens de stal aansloot en gelegen op circa 1 hectare grond, oorspronkelijk voorafgegaan door enkele paardenkastanjes en een waterput.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Corens

Kolonie 77 (Lommel)
Alleenstaande langgestrekte hoeve, met huidige ordonnantie: dwarsschuur-koeienstal-woonhuis met enkelhuisopstand, van 1850-51.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.