Beschermd monument

Vakwerkhoeve met losse bestanddelen met omgeving

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden

ID
2420
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2420

Besluiten

Hoevecomplex en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-2011  ID: 4844

Beschrijving

De vakwerkhoeve is samen met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als monument.Waarden

Het hoevecomplex en onmiddellijke omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Stintelaarstraat vormde de kern van het oude gehucht Broek. Op de Ferrariskaart is hier nog een vrij dichte bebouwing te constateren van voornamelijk langgestrekte hoeven. De inplanting van de hoeve Stintelaarstraat 14 is die van de talrijke hoeven die op deze plaats op de Ferrariskaart staan aangeduid als langgestrekte hoeven. Op de eerste kadastrale mutatieschets wordt de hoeve weergegeven als een langwerpig volume met een aanbouwsel, naar analogie met de weergave in de Atlas der Buurtwegen. In 1863 verdwijnt het L-vormige aanbouwsel, en wordt er een losstaand bijgebouw opgetrokken, ongeveer op de plaats van de huidige schuur. De juiste datering van de schuur in haar huidige -langgerekte- vorm en het dwars op de schuur ingeplante dienstgebouwtje achteraan kan niet achterhaald worden uit de kadastrale gegevens. Ze dateren alleszins van na 1907 en zijn getuigen van late vakwerkbouw, waarvan in Limburg voorbeelden aangetroffen worden tot circa 1930.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Hoevecomplex met losse bestanddelen, bestaande uit een woonhuis, dwarsschuur en een kleiner dienstgebouw achteraan het erf. De gebouwen zijn opgebouwd uit stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een hoge bakstenen stoel. Het woonhuis is een langgestrekt gebouw van zes traveeën onder een vrij steil zadeldak. Ankerbalkgebint met zeven gebintstijlen, één tussenstijl, drie gebintstijlschoren en twee zichtbare regels. Het kapgebint is een ankerbalkstandjuk met geschoorde nokstijl. De achtergevel werd versteend. De dwarsschuur bestaat uit drie traveeën en heeft aan de erfzijde één centrale poort. Het ankerbalkgebint bestaat uit vier gebintstijlen, drie tussenstijlen en vier wandplaatschoren. Het kapgebint is een ankerbalkstandjuk met wee jukstijlen, één juktussenstijl en blokkelen. Achteraan het hoofdvolume bevindt zich een aanbouw in vakwerk onder lessenaarsdak.

sociaal-culturele waarde

De gebouwen zijn een illustratie van de traditionele, ambachtelijke bouwwijze in stijl- en regelwerk eigen aan de regio en getuigen van de traditionele agrarische activiteiten van de streek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vakwerkhoeve met losse bestanddelen

Stintelaarstraat 14 (Bilzen)
Hoeve met kern uit het eind van de 18de eeuw - eerste helft van de 19de eeuw, met losstaande bestanddelen, wat achteruitgelegen ten opzichte van de weg; het erf is met de straat verbonden door een korte oprit.