Gesloten vakwerkhoeve met omgeving

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Rijkhoven
Straat Lethenstraat
Locatie Lethenstraat 5 (Bilzen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73006/150.1
  • OL002886

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gesloten vakwerkhoeve met hoogstamboomgaard

Lethenstraat 5, Bilzen (Limburg)

De hoeve is gelegen aan de Lethenstraat, een vrij smalle weg die van het gehucht Reek naar Leten leidt.

Beschrijving

De gesloten vakwerkhoeve is, samen met zijn onmiddellijke omgeving, beschermd als monument.

Waarden

Het hoevecomplex en onmiddellijke omgeving (met uitzondering van de recent gebouwde carport) zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

In de Atlas van de Buurtwegen worden op de plaats van het huidige hoevecomplex reeds twee volumes weergegeven, samen met de moestuin en de boomgaard. De huidige constellatie van het hoevecomplex, met het gesloten erf, dateert ten laatste van 1910.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Gesloten hoevecomplex, bestaande uit loodrecht op de straat ingeplant woonhuis en schuur, waarvan de volumes aan de straatzijde zijn verbonden door het poortgebouw. In dit poortgebouw bevindt zich zijdelings van de inkompoort, aan de zijde van de schuur, de vroegere paardenstal. Het erf wordt aan de achterzijde gesloten door een langgestrekt geheel dat bestaat uit een reeks stallen. Aan de oostzijde van het complex bevindt zich het bakhuis, met nog intacte bakoven. Het woonhuis is een langgestrekt gebouw in stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een zeer lage gecementeerde stoel. De buitenmuren van het bakhuis bestaan uit baksteenmetselwerk, maar intern bevindt zich (nog) een scheidingswand in vakwerk. De bakoven zelf is intact, ook het geleemd ovengewelf is nog aanwezig.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.