Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie polderhoeven en kasseiweg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
24237
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24237

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Samen met het stuk gekasseide weg beschermd als dorpsgezicht bij K.B. van 06.10.1980. Dorpsgezicht gevormd door drie polderhoeven met hun karakteristieke bijgebouwen (polderschuur, stallingen en een oude kaasfabriek), gelegen aan weerszijden van de Hazegrasstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Drie polderhoeven en kasseiweg

Hazegrasstraat 75, 85, 120-122 (Knokke-Heist)
Beeldbepalend ensemble van drie polderhoeven met hun karakteristieke bijgebouwen, namelijk polderschuur, stallingen en een oude kaasfabriek, gelegen aan weerszijden van een gekasseide weg. Het geheel wordt bepaald door twee parallelle historische tracés, namelijk de Sint-Paulusdijk (huidige Hazegrasstraat) en de Paulusstraat, die beide getuigen van de in 1634 aangelegde verdedigingslinie in de Zwinstreek, de zogenaamde Linie van Fontaine, welke in 1645 versterkt werd door Andreas de Cantelmo.

Is de omvattende vaststelling van

Hazegrashoeve

Hazegrasstraat 75, 122 (Knokke-Heist)
"Hazegrashoeve" zie opschrift "Hazegras" (zwarte letters op witte achtergrond). Oorspronkelijk deel uitmakend van de Hofstede Lippens. In 1890 bouwt August-Maurice Lippens er een boter- en kaasfabriek, die wordt opgeheven in 1903. Vanaf dan "Hofstede Rijckaert" genaamd. Complex bestaande uit losse bakstenen bestanddelen gelegen aan weerszijden van de Hazegrasstraat, opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw. Woonhuis gelegen ten zuiden van de straat, oude kaasfabriek en voormalige opslagplaats ten westen, schuur ten noordoosten. Ten noorden van de straat, schuur in afbraak.


Hoeve De Grote Stelle

Hazegrasstraat 120 (Knokke-Heist)
De Grote Stelle is een polderhoeve met losse bakstenen bestanddelen, opgesteld aan weerzijden van de Hazegrasstraat, een straat getrokken op de vroegere Sint-Paulusdijk. Ten zuiden van de straat het woonhuis met bakhuis/zomerkeuken/washuis, stallen en hondenhok, ten noorden van de straat, grote schuur en twee stallen.


Hoeve met losse bestanddelen

Hazegrasstraat 85 (Knokke-Heist)
Hoeve bestaande uit losse bakstenen bestanddelen, vroeger deel uitmakend van de 19de-eeuwse Hofstede Lippens, na de opheffing ervan in 1903 "Hofstede Van Assel" genaamd. Geheel bestaande uit een woonhuis, ten noorden van de straat, verschillende paardenstallen ten westen van het woonhuis.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.