Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie polderhoeven en kasseiweg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
24237
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24237

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Samen met het stuk gekasseide weg beschermd als dorpsgezicht bij K.B. van 06.10.1980. Dorpsgezicht gevormd door drie polderhoeven met hun karakteristieke bijgebouwen (polderschuur, stallingen en een oude kaasfabriek), gelegen aan weerszijden van de Hazegrasstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Drie polderhoeven en kasseiweg

Hazegrasstraat 75, 85, 120-122 (Knokke-Heist)
Samen met het stuk gekasseide weg beschermd als dorpsgezicht bij K.B. van 06.10.1980. Dorpsgezicht gevormd door drie polderhoeven met hun karakteristieke bijgebouwen (polderschuur, stallingen en een oude kaasfabriek), gelegen aan weerszijden van de Hazegrasstraat.

Is de omvattende vaststelling van

Hazegrashoeve

Hazegrasstraat 75, 122 (Knokke-Heist)
* Hazegrasstraat nrs. 75 en 122. Zogenaamde "Hazegrashoeve" cf. opschrift "Hazegras" (zwarte letters op witte achtergrond). Oorspronkelijk deel uitmakend van de Hofstede Lippens. In 1890 bouwt August-Maurice Lippens er een boter- en kaasfabriek, die wordt opgeheven in 1903. Vanaf dan "Hofstede Rijckaert" genaamd. Complex bestaande uit losse bakstenen bestanddelen gelegen aan weerszijde


Hoeve De Grote Stelle

Hazegrasstraat 120 (Knokke-Heist)
Hoeve opgenomen in het dorpsgezicht Hazegrasstraat (beschermd bij K.B. van 6/10/1980), en beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003. De geschiedenis van de hoeve genaamd "De Grote Stelle" is nauw verweven met de inpolderinggeschiedenis van Knokke en gaat wat betreft de site terug tot de middeleeuwen.


Hoeve met losse bestanddelen

Hazegrasstraat 85 (Knokke-Heist)
* Hazegrasstraat nr. 85. Hoeve bestaande uit losse bakstenen bestanddelen, vroeger deel uitmakend van de 19de-eeuwse Hofstede Lippens, na de opheffing ervan in 1903 "Hofstede Van Assel" genaamd. Geheel bestaande uit een woonhuis, ten noorden van de straat, verschillende paardenstallen ten westen van het woonhuis. Woonhuis. Breedhuis in witgeschilderde baksteenbouw van vijf traveeën en één bouwl