Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kiosken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
24241
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24241

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk gelegen aan weerszijden van de toegang tot het voormalige, achterin gelegen exotisch getinte Casino van 1899 (Leopoldlaan nummer 7). Zeszijdige, pagodevormige gebouwtjes.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kiosken

Leopoldlaan zonder nummer, Maria-Hendrikalaan zonder nummer (De Haan)
Oorspronkelijk gelegen aan weerszijden van de toegang tot het voormalige, achterin gelegen exotisch getinte Casino van 1899 (Leopoldlaan nummer 7). Zeszijdige, pagodevormige gebouwtjes.