Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Godshuis Hertesberge

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
24263
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24263

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig "GODSHUIS HERTSBERGE/ 1683" zie recent beschilderd opschrift.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Godshuis Hertesberge

Katelijnestraat 85-91 (Brugge)
Voormalig "GODSHUIS HERTSBERGE/ 1683" zie recent beschilderd opschrift.