Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 24300   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24300

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Groentemarkt nr. 2. Winkelhuis in eclectische stijl van zes traveeën en vier bouwlagen onder plat dak, op de arduinen plint gesigneerd architect A.V. Fobert (Oostende) en in het fronton gedateerd 1921. Gecementeerde gevel voorzien van schijnvoegen; deels vrijgelaten bakstenen parement. Middenrisaliet gevormd door centrale erker van twee traveeën over tweede en derde bouwlaag, uitlopend oAanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis in eclectische stijl

Groentemarkt 2 (Oostende)
Groentemarkt nr. 2. Winkelhuis in eclectische stijl van zes traveeën en vier bouwlagen onder plat dak, op de arduinen plint gesigneerd architect A.V. Fobert (Oostende) en in het fronton gedateerd 1921. Gecementeerde gevel voorzien van schijnvoegen; deels vrijgelaten bakstenen parement. Middenrisaliet gevormd door centrale erker van twee traveeën over tweede en derde bouwlaag, uitlopend o