Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning van 1720

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
24344
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24344

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 34/ Dijver, aan de voet van de Nepomucenusbrug. Diephuis van drie/twee trav. + vier trav. en drie bouwl. onder afgewolfd zadeldak (tichelen). Heden lijstgevel gedateerd "17 / 20" als verbouwing van houten gevel. 1820: oorspronkelijke gevel met in- en uitzwenkende top en gebogen fronton herleid tot schermgevel. "Kunstige Herstelling" van 1910 omvat het bouwen op alluviale grond van een gebouwAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis gedateerd 1720

Wollestraat 34 (Brugge)
Gelegen aan de voet van de Nepomucenusbrug. Diephuis van drie/twee traveeën + vier traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (tichelen). Heden lijstgevel gedateerd "17 / 20" als verbouwing van houten gevel.