Windmolen Leyssensmolen

Beschermd monument van 06-10-2010 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lommel
Deelgemeente Lommel
Straat Zandstraat
Locatie Zandstraat zonder nummer (Lommel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72020/107.1
  • OL001472

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Leyssensmolen

Zandstraat zonder nummer, Lommel (Limburg)

De Leyssensmolen is een houten standerdmolen die werd opgetrokken in 1797 te Olmen. In 2011-2012 werd de molen gedemonteerd en gerestaureerd, en opnieuw opgebouwd op een nieuwe locatie aan het einde van de Zandstraat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Leyssensmolen is een houten standerdmolen die werd opgetrokken in 1797 te Olmen, in 1809 naar het centrum van Lommel werd verplaats, in 1964 naar het Kattenbos werd overgebracht en uiteindelijk bij ministerieel besluit van 6 oktober 2010 werd verplaatst naar de huidige locatie aan het einde van de Zandstraat. De molen werd reeds in 2001 beschermd als monument.

Waarden

De houten standerdkorenmolen, genaamd 'Leyssens molen', inclusief alle draaiend werk met toebehoren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde, volkskundige waarde

in casu sociaal-historische en economisch-historische waarde: als goed en quasi volledig bewaard voorbeeld van een maalvaardige houten standerdkorenmolen met gesloten voet en met Kempense typologische kenmerken vooral wat model en structuur van het molenkot (molenkast) aangaat, voorzien van één steenkoppel, opgetrokken in 1797 te Olmen, in 1809 naar het centrum van Lommel en in 1964 naar Kattenbos overgebracht, er gerestaureerd en van één koppel maalstenen voorzien in 1988;
als voorbeeld van een belangrijk ambachtelijk bedrijfje met betrekking tot de voedselvoorziening van de plaatselijke bevolking vanuit een historisch perspectief;
als voorbeeld van een belangrijke ontmoetingsplaats in het historisch perspectief van een kleine agrarische gemeenschap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.