Beschermd monument

Steenkoolmijn Winterslag: fase 2 bis

Beschermd monument van tot heden

ID
2439
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2439

Besluiten

Steenkoolmijn, bureaus technische dienst, badzalen, centrale magazijn en paardestallen
definitieve beschermingsbesluiten: 14-11-1994  ID: 2775

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige burelen van de technische dienst, de badzalen, de muur ten oosten van de badzaal en van de toegangsweg naar de badzaal, het centrale magazijn en de paardenstallen van de steenkoolmijn van Winterslag. In een eerste en tweede fase werden reeds andere delen van de mijn beschermd.Waarden

De volgende gebouwen van de steenkoolmijn zijn beschermd als monument

  • de voormalige burelen technische dienst, inclusief de stenen bekleding van de sokkel
  • de voormalige badzalen, inclusief de stenen bekleding van de sokkel
  • de muur ten oosten van de voormalige badzaal en van de toegangsweg naar de voormalige badzaal
  • het voormalige centrale magazijn
  • de voormalige paardenstallen, naderhand autobergplaatsen

omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Het zijn goede voorbeelden van de wijze waarop een utilitaire bestemming met een esthetisch verzorgd, zelfs prestigieus uitzicht bij administratieve en industriële gebouwen en inrichtingen vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog geconcipieerd werd.
De stijl van de gebouwen illustreert een traditionele strekking in de toenmalige opvattingen over bedrijfsarchitectuur in het algemeen en bij de Stichtende Vennootschap van de mijn te Winterslag in het bijzonder.
De gebouwen vormen essentiële ruimte- en beeldbepalende elementen en maken tevens deel uit van de context die in essentie bij de in fase 1 te beschermen monumenten hoort.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Centraal magazijn

C-Mine 100 (Genk)
Bakstenen gebouw van dertien traveeën en één bouwlaag, van circa 1920.


Hoofdcomplex van de mijn van Winterslag

Evence Coppéelaan 87-89 (Genk)
Gebouwen opgetrokken uit bak- en natuursteen, op een breukstenen sokkel. Gevels in neotraditionale en neoclassicistische stijl, met gebruik van de voor deze stijlen typische ornamenten.


Paardenstallen

C-Mine 125-129 (Genk)
De vroegere paardenstallen uit 1919 doen thans dienst als garage, en zijn aan weerszij geflankeerd door een bakstenen dienstgebouw in 'Rundbogenstil'.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Steenkoolmijn van Winterslag

Brikkenovenstraat 48-50, C-Mine 1-5, Evence Coppéelaan 89-91 (Genk)
In 1901 en 1902 werden door de Société Limbourgeoise de Recherches et d'Exploitation twee proefboringen gedaan te Gelieren en te Winterslag. De schachtdelving startte op 4 maart 1912 voor schacht I, en op 10 februari 1913 voor schacht II.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.