Steenkoolmijn Winterslag: fase 2 bis

Beschermd monument van 14-11-1994 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Genk
Deelgemeente Genk
Straat Evence Coppéelaan, C-Mine
Locatie C-Mine 100, Evence Coppéelaan (Genk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71016/115.1
  • 4.01/71016/122.1
  • OL002563
  • OL002596

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Steenkoolmijn van Winterslag

Brikkenovenstraat 48-50, C-Mine 1-5, Evence Coppéelaan 89-91 (Genk)

In 1901 en 1902 werden door de Société Limbourgeoise de Recherches et d'Exploitation twee proefboringen gedaan te Gelieren en te Winterslag. De schachtdelving startte op 4 maart 1912 voor schacht I, en op 10 februari 1913 voor schacht II.

Is de omvattende bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Centraal magazijn

C-Mine 100, Genk (Limburg)

Bakstenen gebouw van dertien traveeën en één bouwlaag, van circa 1920.

Hoofdcomplex van de mijn van Winterslag

Evence Coppéelaan 87-89, Genk (Limburg)

Gebouwen opgetrokken uit bak- en natuursteen, op een breukstenen sokkel. Gevels in neotraditionale en neoclassicistische stijl, met gebruik van de voor deze stijlen typische ornamenten.

Geen afbeelding beschikbaar

Paardenstallen

C-Mine 125-129, Genk (Limburg)

De vroegere paardenstallen uit 1919 doen thans dienst als garage, en zijn aan weerszij geflankeerd door een bakstenen dienstgebouw in 'Rundbogenstil'.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige burelen van de technische dienst, de badzalen, de muur ten oosten van de badzaal en van de toegangsweg naar de badzaal, het centrale magazijn en de paardenstallen van de steenkoolmijn van Winterslag. In een eerste en tweede fase werden reeds andere delen van de mijn beschermd.

Waarden

De volgende gebouwen van de steenkoolmijn zijn beschermd als monument

  • de voormalige burelen technische dienst, inclusief de stenen bekleding van de sokkel
  • de voormalige badzalen, inclusief de stenen bekleding van de sokkel
  • de muur ten oosten van de voormalige badzaal en van de toegangsweg naar de voormalige badzaal
  • het voormalige centrale magazijn
  • de voormalige paardenstallen, naderhand autobergplaatsen

omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Het zijn goede voorbeelden van de wijze waarop een utilitaire bestemming met een esthetisch verzorgd, zelfs prestigieus uitzicht bij administratieve en industriële gebouwen en inrichtingen vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog geconcipieerd werd.
De stijl van de gebouwen illustreert een traditionele strekking in de toenmalige opvattingen over bedrijfsarchitectuur in het algemeen en bij de Stichtende Vennootschap van de mijn te Winterslag in het bijzonder.
De gebouwen vormen essentiële ruimte- en beeldbepalende elementen en maken tevens deel uit van de context die in essentie bij de in fase 1 te beschermen monumenten hoort.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.