Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee boerenwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 24412   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24412

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Damse Vaart-West nrs. 9-10. Twee haaks op de straat ingeplante boerenhuisjes met voortuintje, opgetrokken volgens kadaster in 1910; moeilijk zichtbaar door hoge aanplantingen. Gecementeerde en verankerde éénlagige baksteenbouw onder pannen zadeldaken (nok haaks op de straat; Vlaamse pannen). Getoogde muuropeningen; rondboogvensters in straatpuntgevel. Behouden schrijnwerk met roedeverdelinAanduiding van

Is de vaststelling van

Twee boerenwoningen

Damse Vaart West 9 (Damme)
Damse Vaart-West nrs. 9-10. Twee haaks op de straat ingeplante boerenhuisjes met voortuintje, opgetrokken volgens kadaster in 1910; moeilijk zichtbaar door hoge aanplantingen. Gecementeerde en verankerde éénlagige baksteenbouw onder pannen zadeldaken (nok haaks op de straat; Vlaamse pannen). Getoogde muuropeningen; rondboogvensters in straatpuntgevel. Behouden schrijnwerk met roedeverdelin