Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sterrebos

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
2443
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2443

Besluiten

Sterrebos
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1993  ID: 2530

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Sterrebos, een eiken-haagbeukbos.
Het is één van de twee sterrenbossen die in de 18de eeuw samen met een nieuw waterkasteel werden aangelegd op het voormalig kasteeldomein van de heren van Klein Stevoort.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke, historische, in casu cultuurhistorische en esthetische waarden van het Sterrebos als volgt werden gemotiveerd:

wetenschappelijke, in casu natuurwetenschappelijke waarde: het samen voorkomen van planten kenmerkend voor de eerder arme, droge en zure Kempense bodems als planten kenmerkend voor de vruchtbare Haspengouwse leemstreek ten gevolge van de ligging van het Sterrebos in de overgangszone tussen het Kempens en het Brabants fytogeografisch district.
De aanwezigheid van een aantal steeds zeldzamer wordende vochtminnende plantensoorten en zelfs van strikte freatofyten.
Het Sterrebos herbergt in vergelijking met andere bossen een meer dan gemiddelde soortenrijkdom aan planten. Het voorkomen van een aantal kenmerken, typisch voor oude loofbossen die een langdurige ontwikkeling hebben ondergaan zonder verstoring, zoals onder andere omvangrijke olmenstoven en knotlinden en het uitgesproken voorjaarsaspect van de kruidlaag.
Het Sterrebos en de dreef herbergen heel wat fungi, waaronder enkele zeer tot uiterst zeldzame.
historische, in casu cultuurhistorische waarde: de aanwezigheid van een zeldzaam voorkomend stervormig lanenpatroon in het Sterrebos, dat getuigt van de laatbarokke tuinarchitectuur. De aanleg gebeurde naar aanleiding van de residentiële verbouwing van het waterkasteel de Libotton.
Het voorkomen van oude knotlinden en olmenstoven, getuigen van eeuwenoude grensaanduidingen en van vroeger bosbeheer.
esthetische waarde: het Sterrebos heeft een hoge esthetische belevingswaarde dankzij het stervormig lanenpatroon, het uitgesproken voorjaarsaspect van de kruidlaag, de loop van de Sterrebeek, de vijver en de gevarieerde bosstructuur.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000355, Het Sterrebos, advies KCML (1993).


Waarden

Het Sterrebos is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Lindendreef naar en langs het sterrebos

Hofbeemdenstraat zonder nummer, Stevoortse kiezel zonder nummer (Hasselt)
Deze lindendreef ontsluit het achtergelegen Sterrebos.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herkenrodebos en kasteel van Stevoort

Kermt, Kuringen, Spalbeek, Stevoort (Hasselt)
Het gebied ‘Herkenrodebos en kasteel van Stevoort’ bevindt zich op de noordgrens van vochtig Haspengouw, op het interfluvium tussen de Demer in het noorden en de Herk in het zuiden. Het is een landschapsecologisch rijk gebied met relicten van het voormalige Herkenrodebos en met een concentratie van bouwkundig erfgoed, in het bijzonder restanten van vakwerkbouw. In het zuidwesten liggen de kastelen van Stevoort en Schimpen. De kern van dit gebied bestaat uit een aantal versnipperde bosrelicten, die nu worden aangeduid als Herkenrodebos, Zusterkloosterbos en andere. Deze historisch stabiele bossen, met een rijke voorjaarsflora, worden afgewisseld met graslanden en aangevuld met kleine landschapselementen die vooral bestaan uit bomenrijen, hier en daar houtkanten, meidoornhagen en struwelen.


Park en sterrebos van Mariaburcht

Hasseltse dreef 115, Hofbeemdenstraat zonder nummer (Hasselt)
Park in landschappelijke stijl met riant karakter (26 hectare) van rond 1890, horend bij het voormalig kasteeldo­mein van de heren van Klein Stevoort, die er, vertrekkend van een oudere kern, in de 18de eeuw een nieuw water­kasteel bouwden en twee sterrebossen aanlegden.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.