Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
24443
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24443

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Winkelhuis, beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 27/06/2003. In het eerste kwart van de 20ste eeuw gebouwd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis

Driftweg 9 (De Haan)
Winkelhuis, beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 27/06/2003. In het eerste kwart van de 20ste eeuw gebouwd.