Beschermd monument

Tuinprieel en beuk

Beschermd monument van tot (opheffing en wijziging)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
2446
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2446

Besluiten

Beuk
definitieve opheffingsbesluiten: 16-11-2022  ID: 15082

Tuinprieeltje
definitieve wijzigingsbesluiten: 16-11-2022  ID: 15091

Beuk
voorlopige opheffingsbesluiten: 22-06-2022  ID: 15040

Tuinprieeltje
voorlopige wijzigingsbesluiten: 22-06-2022  ID: 15047

Tuinpaviljoen en beuk
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1985  ID: 2101

Beschrijving

Het tuinprieeltje was samen met de nabijgelegen beuk beschermd als monument. Het tuinprieeltje, aanvankelijk een kapel, werd gebouwd in de tuin van de pastorie op een grond die eigendom was van de landcommandeur van Alden Biesen.

De bescherming als monument van de beuk werd op 16 november 2022 opgeheven omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.

De bescherming als monument van het tuinprieeltje werd op 16 november 2022 gewijzigd. De aanpassing van de locatie in het beschermingsbesluit na verplaatsing is vereist omwille van het algemeen belang. Dit wijzigingsbesluit houdt een louter administratieve wijziging in van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 november 1985 tot bescherming als monument van het tuinprieeltje in Bilzen, die geen impact heeft op de erfgoedwaarden van het monument, noch op de beheersdoelstellingen of op de voorschriften tot instandhouding en onderhoud.Waarden

Het tuinprieeltje en de beuk waren beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tuinprieel

Demerlaan 2A (Bilzen)
Het tuinprieeltje, aanvankelijk een kapel, dateert van 1749 en werd gebouwd door Ferdinand Damiaan Hendrik, Baron van Sickingen von Ebernburg, landcommandeur van Alden Biesen, in de tuin van de pastorie.

Is de omvattende bescherming van

Opgaande beuk

Jazz Bilzenplein (Bilzen)
De beuk stond voor een tuinprieel. De beuk en het tuinprieel maakten deel uit van de tuin van de ‘Dekenij met orangerie’. Ze bevonden zich beide op het einde van de dekenijtuin in de Kloosterstraat, ten oosten van de dekenij.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Tuinprieel

Demerlaan 2A (Bilzen)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.