Vallei van de Dommel en Bollisserbeek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 29-12-1987 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer, Hechtel-Eksel, Overpelt
Deelgemeente Grote Brogel, Peer, Wijchmaal, Eksel, Overpelt, Kleine Brogel
Straat Molhemstraat, Voortstraat, Blijlever, Kenensdijk, Schansdijkstraat, Hoksentstraat, Kleinmolenstraat, Dijkerstraat, Kiezel Kleine Brogel, Gijzenstraat, Eikelbosstraat
Locatie Eikelbosstraat, Hoksentstraat, Schansdijkstraat (Hechtel-Eksel), Kleinmolenstraat (Overpelt), Blijlever, Dijkerstraat, Gijzenstraat, Kenensdijk, Kiezel Kleine Brogel, Molhemstraat, Voortstraat (Peer)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/72030/101.1
  • OL000022

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Valleien van Dommel- en Bollisserbeek tussen Peer, Hechtel-Eksel, Overpelt en Neerpelt

Eksel (Hechtel-Eksel), Neerpelt (Neerpelt), Overpelt (Overpelt), Peer (Peer)

Het brongebied van Dommel, Bollisserbeek en Peerderloop bevindt zich op de noordelijke rand van het Kempisch Plateau. De Dommel heeft een typisch en erg gaaf bewaard venig beekdal waar later in de veenuitgravingen talrijke visvijvers werden aangelegd. De oorspronkelijk bevloeide graslanden zijn vaak verruigd en nu gekenmerkt door elzenbroekbos. In de beekvallei zijn nog een aantal onderslagmolens bewaard en de omgeving wordt gekenmerkt door houtkanten, bomenrijen en sloten als perceelsscheiding. Verspreid in de beekvallei liggen talrijke voorbeelden van voornamelijk 19de-eeuwse, langgestrekte hoeven als restanten van de traditionele bebouwing. In de omgeving van de oude woonkernen komen uitgestrekte plaggenbodems voor. Naast de karakteristieke Maria-kapelletjes bij vrijwel elk kruispunt, zijn er enkele grote kapellen die teruggaan tot de 8ste eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Kapel van het Mussennest

Schansdijkstraat zonder nummer, Hechtel-Eksel (Limburg)

Door een oude linde, dennen, berken en eiken beschaduwd, georiënteerd gebouw, uit eind 18de eeuw - begin 19de eeuw.

Watermolen

Molhemstraat 71, Peer (Limburg)

Molenhuis van het breedhuistype, beschaduwd door een eik, in zijn huidig uitzicht uit de eerste helft van de 20ste eeuw, doch met mogelijk oudere kern.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de vallei van de Dommel en de Bollisserbeek die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van laagveen en het zeldzame hoogveen, elzenbroeken, vijvers en heiderelicten. In dit gebied komen, naast sporen van veenwinning, de voor de Kempen typerende plaggenbodems voor.

Waarden

De vallei gevormd door Dommel en Bollisserbeek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.