Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Wilgenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
24581
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24581

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wederopbouwhoeve grosso modo teruggaand op regionale hoevebouw, zie opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een geasfalteerd erf, ten zuidwesten toegankelijk via geasfalteerde erfoprit.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Wilgenhof

Hogeziekenweg 4 (Ieper)
Wederopbouwhoeve grosso modo teruggaand op regionale hoevebouw, zie opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een geasfalteerd erf, ten zuidwesten toegankelijk via geasfalteerde erfoprit.