Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Bergschuur

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 24585   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24585

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Belangrijke historische site op de ommeloper van 1651 aangeduid als "het kasteel" en op de Ferrariskaart (1770-1778) als een dubbel omgrachte site. Achterin gelegen hoeve destijds met bergschuur van 1749, verdwenen begin jaren 1980 ten gevolge een verregaande toestand van verval.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Bergschuur

Leegstraat 13 (Gistel)
Belangrijke historische site op de ommeloper van 1651 aangeduid als "het kasteel" en op de Ferrariskaart (1770-1778) als een dubbel omgrachte site. Achterin gelegen hoeve destijds met bergschuur van 1749, verdwenen begin jaren 1980 ten gevolge een verregaande toestand van verval.