Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
24596
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24596

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectisch burgerhuis naar ontwerp van architect E. Van de Weghe (Brussel) van 1921.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Maloulaan 10, 10A (Ieper)
Eclectisch burgerhuis naar ontwerp van architect E. Vande Weghe (Brussel) van 1921.