Beschermd monument

Mariapark

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 2460   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2460

Besluiten

Mariapark met Heilig Hartbeeld, Lourdesgrot, kapellen en Kruisweg
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4391

Beschrijving

Het Mariapark met Heilig Hartbeeld, Lourdesgrot, kapellen en kruisweg te Lommel, is beschermd als monument.Waarden

Het Mariapark met Heilig Hartbeeld, Lourdesgrot, kapellen en kruisweg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het Mariapark ontstond door toedoen van de paters Kapucijnen die zich in 1925 in Lommel-Werkplaatsen kwamen vestigen. Artistiek betonwerker Michiel Geysels uit Westmeerbeek bouwde in een naast de parochiekerk gelegen park, een grot ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Omstreeks dezelfde tijd werd een groot Heilig Hartbeeld aan straatzijde geplaatst. Op 29 april 1928 werden grot en beeld plechtig gewijd en kwam de eerste bedevaart naar Lommel-Werkplaatsen op gang. Later werd het idee opgevat om rondom het park een krans van kapellen te bouwen ter ere van de Zeven Weeën van Maria. Op een in 1938 aangekocht stuk heidegrond achter het reeds bestaande park richtte men een gecementeerde openluchtkruisweg op, die op 22 mei 1949 werd ingewijd. De Heilige Ludwinakapel werd eerst in 1981 gebouwd door Bert Goossens.

artistieke waarde

Het Mariapark met kruisweg is een realisatie van artistiek betonwerker Michiel Geysels uit Westmeerbeek. Van zijn hand zijn ook de grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, het Heilig Hartbeeld, de kapellen van de Zeven Weeën van Maria, de kerststal en de Sint-Jozefskapel. Pater Ernest Verbaenen modelleerde het beeld van Christus in gebed neergeknield met een engel die de lijdenskelk aanbiedt (van de extra statie Gethsemani), alsook het centrale beeld van Sint-Franciscus van Assisi. Jef De Ceuster uit Herentals creëerde het beeld van de Heilige Ludwinakapel.

sociaal-culturele waarde

Het Mariapark met kruisweg van Lommel-Werkplaatsen is sinds jaren een belangrijke bedevaartplaats voor de regio Noord-Limburg.

volkskundige waarde

Het Mariapark met kruisweg van Lommel-Werkplaatsen is sinds jaren een belangrijke bedevaartplaats voor de regio Noord-Limburg.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Mariapark

Martinus Van Gurplaan zonder nummer (Lommel)
Mariapark van 1927, in opdracht van de paters kapucijnen voorzien van bouwsels naar ontwerp van kunstbetonwerker Michiel Geysels.