Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
24655
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24655

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volderstraat nr. 29. Gerenoveerd haaks op de straat ingeplant woonhuis met grote achterliggende aangelegde tuin, wellicht daterend van de tweede helft van de 19de eeuw. Verankerde eenlaagse baksteenbouw met aflijnende tandfries onder mansardedak (nok loodrecht op straat; mechanische pannen); nieuwe dakvlakvensters. Hoge plint in gemetste witsteen met doorlopende onderdorpel; noordgevel meAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Volderstraat 31 (Tielt)
Gerenoveerd haaks op de straat ingeplant woonhuis met grote achterliggende aangelegde tuin, wellicht daterend van de tweede helft van de 19de eeuw. Verankerde eenlaagse baksteenbouw met aflijnende tandfries onder mansardedak. Lager aangebouwd voormalig stalvolume aan westzijde onder zadeldak met lagere nok.