Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg De bankelinde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
24661
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24661

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 77. Z.g. "De bankelinde" cf. geschilderd opschrift en uithangbord; benaming verwijzend naar het hier eertijds bosrijke gebied, waarvan een gedeelte z.g. "Bancke Bosschen" vlg. de Vander Maelenkaart (1840-1845). Herberg van het type afspanning en tevens hoeve, vlg. kadastergegevens daterend van 1867; gelegen tgov. het kasteeldomein "De Lovie" (Proven, Canonstraat nr. 10). Opvallende eAanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg De bankelinde

Krombeekseweg 77 (Poperinge)
Herberg-hoeve 'De bankelinde', daterend van 1867. De benaming verwijst naar het hier vroeger bosrijke gebied, waarvan een gedeelte de 'Bancke Bosschen' genoemd werd volgens de Vander Maelenkaart (1840-1845). Het pand is gelegen tegenover het kasteeldomein 'De Lovie' en opgetrokken in een opvallende eclectische bouwtrant.