Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 24678   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24678

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 20. Hoeve met gr.m. dezelfde opstelling aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843). Losse, lage bestanddelen van verankerde rode baksteen onder pannen zadeldaken; U-vormig gegroepeerd rond een deels begraasd en betonnen erf met conisch hondenhok in de N.W.-hoek. Ten W., resten van meidoornhaag. Erftoegang ten Z. Ten N., boerenhuis met kern van 1772, cf. jaartal van gele baksteen in r.zijgevAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Grote Hazewindstraat 20 (Hooglede)
Hoeve met grosso modo dezelfde opstelling aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843). Losse, lage bestanddelen van verankerde rode baksteen onder pannen zadeldaken; U-vormig gegroepeerd rond een deels begraasd en betonnen erf met conisch hondenhok in de noordwesthoek. Ten westen, resten van meidoornhaag. Erftoegang ten zuiden.