Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Garage Hotel-Restaurant à la ville de Dixmude

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
24706
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24706

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stationsstraat nr. 1 A/ Bortierlaan. Voormalige "Garage Hotel-Restaurant à la ville de Dixmude" uitgebaat door J. Billiet, cf. tekst op de puilijst weergegeven op de oorspronkelijke bouwaanvraag. Wederopbouwpand van 1921 n.o.v. de Brusselse architect F. Hoyois (cf. gevelsteen). Ruim geelbakstenen pand op vierkante plattegrond, met in de hoektraveeën café. Na een recente reAanduiding van

Is de vaststelling van

Garage Hotel-Restaurant à la ville de Dixmude

Bortierlaan 1 (Diksmuide)
Wederopbouwpand van 1921 naar ontwerp van de Brusselse architect F. Hoyois (zie gevelsteen).