Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee interbellumwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
24828
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24828

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zandstraat nrs. 44-46. Twee eenvoudige modernistische woningen, nr. 46 van 1937 n.o.v. architect August van Salm. Typerende volumewerking. Bij nr. 44 voortuin met bewaarde buisleuning tussen muurtjes. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 40/1937.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Zandstraat 44-46 (Brugge)
Eenvoudige modernistische woningen, nummer 46 van 1937 naar ontwerp van architect August van Salm.