Beschermd monument

Hospitaal De Wandeling met omheiningsmuur

Beschermd monument van 27-04-2001 tot heden

ID
2483
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2483

Besluiten

Hospitaalgebouw met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-04-2001  ID: 3697

Beschrijving

Het hospitaal De Wandeling is, met inbegrip van de omheiningsmuur met hekwerk, beschermd als monument.Waarden

Het voormalig hospitaalgebouw met omheiningsmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Symmetrisch, tweelagig, bakstenen gebouw in eclectische stijl met een middenrisaliet en twee dwarse vleugels die de hoekrisalieten vormen; gerealiseerd als één van de eerste gebouwen buiten de stadsomwalling in 1880, ingevolge testamentaire beschikking van burgemeester P.J.E. Lambrechts, de stichter. Sober interieur.

sociaal-culturele waarde

De sociale waarde van dit gebouw is gelegen in het feit dat dit hospitaal in feite de vervanger is van het oorspronkelijke en inmiddels verdwenen gasthuis van het begijnhof. Dit burgerlijk godshuis werd opgericht door het Weldadigheidsbureel van Bilzen ten behoeve van zieken en behoeftigen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hospitaal De Wandeling

Hospitaalstraat 15A (Bilzen)
Oude gedeelten van het hospitaal. De oorspronkelijke vleugel van het hospitaal werd in 1880 opgericht aan de toen nog schaars bebouwde weg, die circulair buiten de omwalling liep. Onbebouwd tot vóór het midden van de 19de eeuw.