Beschermd monument

Openluchtmuseum Bokrijk

Beschermd monument van 07-09-1996 tot heden

ID
2489
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2489

Besluiten

Openluchtmuseum Bokrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 07-09-1996  ID: 3089

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het Openluchtmuseum Bokrijk. Het Provinciaal Domein van Bokrijk werd reeds in 1947 als landschap beschermd. Dit landschap is groter qua afbakening dan het monument en omvat naast het Openluchtmuseum ook het 19de-eeuwse kasteel van Bokrijk met bijhorend landschappelijk park, het arboretum, natuurreservaat het Wik en het vijvercomplex in het westen.Waarden

Het openluchtmuseum Bokrijk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

als een unieke verzameling van gebouwen met huisraad en alaam, herkomstig uit verschillende regio’s van Vlaanderen en in het museum gegroepeerd volgens drie landschapstypes: heidelandschap (Kempen), heuvellandschap (Haspengouw en Brabant) en laagland (Oost- en West-Vlaanderen).

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Romaanse Sint-Hubertuskapel

Bokrijklaan zonder nummer (Genk)
De voormalige romaanse Sint-Hubertuskapel van de 11de - 12de eeuw, stond oorspronkelijk aan de Ellikommerdijk in Grote-Brogel. In 1960 werd het kerkje verkocht aan het Openluchtmuseum van Bokrijk, waar het opnieuw werd opgetrokken.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Provinciaal Domein Bokrijk

Bokrijklaan 2-10 (Genk)
Domein van circa 540 ha, ten zuidwesten van het centrum van Genk, op de grens met Hasselt. Middeleeuwse benaming Buksenrake of Buscurake.