Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
24941
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24941

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee parallel gelegen en haaks op de straat ingeplante rijen arbeiderswoningen, weerszijden een deels geasfalteerde, deels gekasseide koer. Omhaagde moestuin achter de linker vleugel. Eertijds aanleunend bij de zogenaamde "Witte Molen", graanmolen en olieslagerij, gebouwd in 1801 door P. Bafcop.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoningen

Poperingseweg 553-559 (Ieper)
Twee parallel gelegen en haaks op de straat ingeplante rijen arbeiderswoningen, weerszijden een deels geasfalteerde, deels gekasseide koer. Omhaagde moestuin achter de linker vleugel. Eertijds aanleunend bij de zogenaamde "Witte Molen", graanmolen en olieslagerij, gebouwd in 1801 door P. Bafcop.