Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van winkels en burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
24944
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24944

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing naar ontwerp van architect G. Lernould (Ieper) van 1925.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van winkels en burgerhuizen

Menenstraat 3-21 (Ieper)
Eenheidsbebouwing naar ontwerp van architect G. Lernould (Ieper) van 1925.