Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 24994   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/24994

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dieper gelegen burgerwoning te dateren in het eerste kwart van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Schaapbrugstraat 25 (Wingene)
Dieper gelegen burgerwoning te dateren in het eerste kwart van de 20ste eeuw.