Sint-Servatiuskapel

Beschermd monument van 25-01-2005 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kampenhout
Deelgemeente Berg
Straat Kampenhoutsebaan
Locatie Kampenhoutsebaan zonder nummer (Kampenhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23038/109.1
  • 4.01/23038/122.1
  • OB001676

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Servatiuskapel

Kampenhoutsebaan zonder nummer, Kampenhout (Vlaams-Brabant)

Rechthoekig gebouwtje van twee traveeën met driezijdige sluiting, afgedekt met een flauw hellend zadeldak. Huidige toestand resulterend van een aanpassing in 17de en 18de eeuw doch vermoedelijk met oude oorsprong.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Servatiuskapel te Berg, is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Servatiuskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, volkskundige waarde

Vanouds belangrijke, mogelijk tot circa 1500 opklimmende bedevaartkapel ter ere van de lokale parochieheilige, gelegen in het gehucht Heide, op de kruising van twee oude verbindingswegen waarvan de huidige vormgeving – een sober, deels in lokale natuursteen en deels in baksteen opgetrokken twee traveeën diep volume met driezijdig koor, een door negblokken omlijste rechthoekige deur en vier lichtgetoogde venstertjes - is het resultaat van een vergroting uit 1735.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.