Beschermd monument

Sint-Servatiuskapel

Beschermd monument van 25-01-2005 tot heden
ID: 25   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25

Besluiten

Kapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-01-2005  ID: 4335

Beschrijving

De Sint-Servatiuskapel te Berg, is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Servatiuskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Vanouds belangrijke, mogelijk tot circa 1500 opklimmende bedevaartkapel ter ere van de lokale parochieheilige, gelegen in het gehucht Heide, op de kruising van twee oude verbindingswegen waarvan de huidige vormgeving – een sober, deels in lokale natuursteen en deels in baksteen opgetrokken twee traveeën diep volume met driezijdig koor, een door negblokken omlijste rechthoekige deur en vier lichtgetoogde venstertjes - is het resultaat van een vergroting uit 1735.

volkskundige waarde

Vanouds belangrijke, mogelijk tot circa 1500 opklimmende bedevaartkapel ter ere van de lokale parochieheilige, gelegen in het gehucht Heide, op de kruising van twee oude verbindingswegen waarvan de huidige vormgeving – een sober, deels in lokale natuursteen en deels in baksteen opgetrokken twee traveeën diep volume met driezijdig koor, een door negblokken omlijste rechthoekige deur en vier lichtgetoogde venstertjes - is het resultaat van een vergroting uit 1735.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Servatiuskapel

Kampenhoutsebaan zonder nummer (Kampenhout)
Rechthoekig gebouwtje van twee traveeën met driezijdige sluiting, afgedekt met een flauw hellend zadeldak. Huidige toestand resulterend van een aanpassing in 17de en 18de eeuw doch vermoedelijk met oude oorsprong.