Sportcentrum

Beschermd monument van 05-03-2010 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Genk
Deelgemeente Genk
Straat Emiel Van Dorenlaan
Locatie Emiel Van Dorenlaan 144 (Genk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71016/102.1
  • OL002855

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sportcentrum

Emiel Van Dorenlaan 144, Genk (Limburg)

Het eerste ontwerp van het Sportcentrum van Genk dateert van 1963. Opdrachtgever was het stadsbestuur van Genk. Ingeplant in de bossen langs de Emiel Vandorenlaan, zou het oorspronkelijk deel uitmaken van een volledig ‘sportdorp’.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het Sportcentrum, ontworpen door de Wit-Russische architect Isia Isgour met medewerking van ingenieur André Paduart en ingewijd op 6 december 1975.

Waarden

Het sportcentrum van Genk uit 1963-1977, opgetrokken door Isia Isgour, met medewerking van Peter Paul Mandl, Henri Montois en André Paduart, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De historische waarde ligt in het feit dat het Sportcentrum het meest bekende complex is van de hand van de Wit-Russische architect Isia Isgour en één van de weinige en eerste voorbeelden van een schaaldakconstructie in België. Daarmee verdient het centrum zijn plaats in de historiografie van de Belgische architectuur.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De architectuurhistorische waarde wordt gevormd door de speciale techniek van de hypars of hyperbolische paraboloïdes, een constructiewijze bij overspanningen waarin ingenieur André Paduart een baanbrekende rol vervulde in België. Daardoor konden de gevels door Isgour uitgewerkt worden als glasgordijnen, hetgeen de transparantie van het ontwerp ten goede komt. Het integreren van de sportaccomodatie in de bovenbouw en het bijeenbrengen van alle logistieke en administratieve functies in de sokkel getuigen van een rationele modernistische aanpak.

sociaal-culturele waarde

De sociaal-culturele waarde ligt in het feit dat het Sportcentrum met zwembaden een relatief vroege en typische exponent is van de naoorlogse democratisering van de ontspanningscultuur. Zwemmen kreeg een opvoedingswaarde voor de massa, naast het plezier van de sport an sich, zoals de burgerij dat al in de 19de eeuw had weten te smaken.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.