Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van drie interbellumwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 25095   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25095

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Damse Vaart-Zuid nrs. 51-53. Samenstel van drie woonhuizen van 1933 ontworpen door architect Frans Van Cleven (Sijsele). Symmetrisch uitgewerkte gevels met modernistische inslag: de middelste gevel, met opvallend dakvenster, wordt geflankeerd door twee gelijke gevels in spiegelbeeld gebouwd. Baksteenbouw, verlevendigd door verticaal metselwerk en traveenissen, wordt afgewisseld met gecemenAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van drie interbellumwoningen

Damse Vaart-Zuid 51-52, 53 (Brugge)
Damse Vaart-Zuid nrs. 51-53. Samenstel van drie woonhuizen van 1933 ontworpen door architect Frans Van Cleven (Sijsele). Symmetrisch uitgewerkte gevels met modernistische inslag: de middelste gevel, met opvallend dakvenster, wordt geflankeerd door twee gelijke gevels in spiegelbeeld gebouwd. Baksteenbouw, verlevendigd door verticaal metselwerk en traveenissen, wordt afgewisseld met gecemen