Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sluiswachtershuis met bijhorende sluis nr. 9

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 25208   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25208

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sluis 9 op het kanaal Bossuit-Kortrijk, met bijhorend sluiswachtershuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sluis 9 met sluiswachterswoning

Visserskaai 1 (Kortrijk)
Sluis 9 op het kanaal Bossuit-Kortrijk, met bijhorend sluiswachtershuis.