Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee schoolgebouwen met internaat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 25226   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25226

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dammeke nrs. 4-6. Twee enkelhuizen opgetrokken ca. 1832, maakten samen met nr. 2 (verbouwd in 1961) en nr. 8 (vernieuwd parement), oorspronkelijk deel uit van de school van Pieter Jan Renier. (cf. straatinleiding). Nr. 4 werd in 1885 afgesplitst van het huidige nr. 2 en nr. 6 werd in 1892 afgesplitst van nr. 8. Met schijnvoegen bepleisterde en beschilderde verankerde baksteenbouw onder paAanduiding van

Is de vaststelling van

Twee schoolgebouwen met internaat

Dammeke 4-6 (Deerlijk)
Dammeke nrs. 4-6. Twee enkelhuizen opgetrokken ca. 1832, maakten samen met nr. 2 (verbouwd in 1961) en nr. 8 (vernieuwd parement), oorspronkelijk deel uit van de school van Pieter Jan Renier. (cf. straatinleiding). Nr. 4 werd in 1885 afgesplitst van het huidige nr. 2 en nr. 6 werd in 1892 afgesplitst van nr. 8. Met schijnvoegen bepleisterde en beschilderde verankerde baksteenbouw onder pa