Beschermd monument

Bedevaartcomplex Onze-Lieve-Vrouw van de Osseweg: kapel en kluis

Beschermd monument van 03-04-1995 tot heden
ID: 253   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/253

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van den Osseweg met meubilair
definitieve beschermingsbesluiten: 03-04-1995  ID: 2829

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de kapel en de aansluitende woning van het bedevaartcomplex Onze-Lieve-Vrouw van de Osseweg. In 2004 is de bescherming uitgebreid met de dwarsschuur.Waarden

Het complex van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Osseweg met inbegrip van het meubiliair is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

belangrijke bedevaartkapel, in 1536 opgericht ter ere van een miraculeus Onze-Lieve-Vrouwbeeld en in 1610 vergroot, die aan de basis lag van het ontstaan van het gehucht Osseweg op de noordoostgrens van Zoutleeuw. Merkwaardig is de aanwezigheid, sinds de 17e eeuw, van een bijhorende kluis, met hoeve waarvan de 18de-eeuwse schuur het best bleef bewaard.

artistieke waarde

goed bewaarde, overwegend laatgotische bedevaartkapel in bak- en zandsteenstijl, gevormd door een polygonaal afgesloten koor en een eenbeukig schip bekroond met een dakruiter en voorzien van een merkwaardig meubilair, waaronder een laatbarokke portiekaltaar (1765), een geschilderde 'apostelenbank' (1610) en verschillende gepolychromeerde heiligenbeelden (16de-18de eeuw).


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bedevaartcomplex Onze-Lieve-Vrouw van de Osseweg

Runkelenstraat zonder nummer (Zoutleeuw)
Bedevaartcomplex met kapel in traditionele bak- en zandsteenstijl gebouwd in de 16de eeuw met uitbreidingen in de 17de en 19de eeuw.