Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
25321
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25321

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige wederopbouwhoeve, teruggaand op regionale hoevebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Noordhofweg 1 (Ieper)
Eenvoudige wederopbouwhoeve, teruggaand op regionale hoevebouw.