Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
25376
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25376

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Samen met het hoekhuis Boterstraat nummer 35, een eenheidsontwerp van architect J. Walleghem (Ieper).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Patersstraat 1 (Ieper)
Samen met het hoekhuis Boterstraat nummer 35, een eenheidsontwerp van architect J. Walleghem (Ieper).