Beschermd monument

Hoeve Blondeswinning

Beschermd monument van 24-08-2011 tot heden

ID
2539
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2539

Besluiten

Hoeve Blondeswinning en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-08-2011  ID: 4852

Beschrijving

De hoeve Blondeswinning is beschermd als monument.Waarden

De hoeve Blondeswinning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als één van de gesloten hoevecomplexen in de dorpskern van Grote-Spouwen, die reeds voorkomt op de 18de-eeuwse Ferrariskaart en op de 19de-eeuwse Atlas der Buurtwegen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als gebouwencomplex uit de tweede helft van de 18de en eerste helft van de 19de eeuw met in verschillende elementen afleesbare kern uit de 17de eeuw; het geheel bestaat uit een poortgebouw met twee rondboogpoorten, een woonhuis, stallen en dwarsschuur geschikt rondom een gekasseide binnenkoer.

sociaal-culturele waarde

als karakteristiek voorbeeld het vierkanthoevetype dat in hoge mate het dorpsbeeld van Grote-Spouwen bepaalt. Dit dorpsbeeld is typisch voor het overgangsgebied tussen Droog- en Vochtig-Haspengouw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Blondeswinning

Sapstraat 25 (Bilzen)
Belangrijke gesloten hoeve met 17de-eeuwse kern. Bak- en mergelstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een vierkant, gekasseid erf, dat open is in de zuidelijke hoek.