Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
25395
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25395

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 1/ Gouden-Handrei. Monumentaal hoekpand, bestaande uit een diephuis, een breedhuis en een tuinvleugel, sedert 2000 deeluitmakend van hotel cf. Oost- Gistelhof nr. 2. Complexe woning fasegewijs tot stand gekomen (Fig. LV). Het diephuis aan de Gouden-Handrei gaat mogelijk terug tot ca. 1300 cf. kelder. Ca.1500 wordt het huis verbouwd: het breedhuis aan de straatkant wordt waarschijnlijkAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Torenbrug 1 (Brugge)
Monumentaal hoekpand, bestaande uit een diephuis, een breedhuis en een tuinvleugel. Het diephuis aan de Gouden-Handrei gaat mogelijk terug tot circa 1300, zie kelder. Circa 1500 wordt het huis verbouwd: het breedhuis aan de straatkant wordt waarschijnlijk dan toegevoegd. Omstreeks 1834 werd het diephuis wellicht met één bouwlaag verhoogd en de gevels verbouwd zie huidige toestand. Haaks op het breedhuis staat een tuinvleugel, mogelijk met middeleeuwse kern zie kelder maar verhoogd tijdens het interbellum. Dubbelhuistype op L-vormige plattegrond van vijf en vijf traveeën onder zadeldaken, al dan niet afgewolfd. Verankerde, witbeschilderde bakstenen lijstgevels.