Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel Ypriana

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
25399
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25399

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig hotel "Ypriana" naar ontwerp van Oscar Hallaux van 1920, gebouwd in plaats van vooroorlogse woning en kaderend in het florissante fronttoerisme van het interbellum.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel Ypriana

Frenchlaan 10-12 (Ieper)
Voormalig hotel "Ypriana" naar ontwerp van Oscar Hallaux van 1920, gebouwd in plaats van vooroorlogse woning en kaderend in het florissante fronttoerisme van het interbellum.