Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Blondeswinning: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-08-2011 tot heden

ID
2540
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2540

Besluiten

Hoeve Blondeswinning en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-08-2011  ID: 4852

Beschrijving

De omgeving van de hoeve Blondeswinning is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming bestaat uit de onmiddellijke omgeving van de als monument beschermde hoevegebouwen, met inbegrip van de open ruimte genaamd "Aen Paemen" en de gekasseide binnenplaats.Waarden

De omgeving van de Blondeswinning is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als integrerend deel van het historische landbouwbiotoop van de hoeve, dat in de 18de eeuw nog gedeeltelijk akkerland was en niet volledig door boomgaarden werd ingenomen;
als illustratie van het gemengde bedrijf dat in de 18de eeuw nog primeert en in de 19de eeuw evolueert naar een veeteeltbedrijf, waarbij weiland, tevens benut als boomgaard, een groter areaal van de grond in beslag begint te nemen. Op de site bevond zich een laat-Romeinse tumulus, die in het midden van de 19de eeuw werd opgegraven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Blondeswinning

Sapstraat 25 (Bilzen)
Belangrijke gesloten hoeve met 17de-eeuwse kern. Bak- en mergelstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een vierkant, gekasseid erf, dat open is in de zuidelijke hoek.