Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molenaarswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
25408
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25408

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zandstraat nr. 533. Hoekperceel bij Korte Molenstraat wordt tot 1920 ingenomen door de "Dorpsmolen" of "Molen Dekeyser". Sterk verbouwde voormalige molenaarswoning. DEMAREE J., CORNELISSIS J., De molens van Sint-Andries, deel 1, in Brugs ommeland, jg. 44, nr. 2, juni 2004, p. 101-108.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molenaarswoning

Zandstraat zonder nummer (Brugge)
Sterk verbouwde voormalige molenaarswoning, van de tot 1920 bewaarde "Dorpsmolen" of "Molen Dekeyser".