Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Plaetsemolen of Molen Van Ghillewe

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
25461
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25461

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Molenromp met begane grond en vier zolders. In 2002 worden de mechanische maalderij en molenstenen volledig verwijderd, de romp wordt aan de buitenzijde hersteld. In 2003 wordt de romp geïntegreerd in een nieuwbouwcomplex met bankgebouw op de hoek van de Zuidstraat en de Brouwerijstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molen Van Ghillewe

Zuidstraat 9B-D (Koekelare)
De molenromp van de molen Van Ghillewe of Plaetsemolen gaat terug op bergmolen die Henri Van Ghillewe in 1837 bouwde. De benaming Plaetsemolen ging na de sloop van een oudere molen rond 1868 over op molen Van Ghillewe. De romp vormt nog steeds een beeldbepalend gegeven in een recent sterk verstedelijkte omgeving.