Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch hoekpand Villa Angèle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
25479
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25479

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beeldbepalend eclectisch hoekpand zogenaamd "Villa Angèle" uit het interbellum. Dit pand vormt door het hoektorentje een visuele eenheid met het aanpalende pand aan de Descampsstraat nummer 31.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch hoekhuis Villa Angèle

J. de Troozlaan 38 (Blankenberge)
Beeldbepalend eclectisch hoekpand zogenaamd "Villa Angèle" uit het interbellum. Dit pand vormt door het hoektorentje een visuele eenheid met het aanpalende pand aan de Descampsstraat nummer 31.