Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Larch Wood (Railway Cutting) Cemetery

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 25526   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25526

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deze begraafplaats werd aangelegd ten noorden van een lorkenbosje (‘larch wood’), aan de noordoostkant van de spoorweg. De aanleg van de begraafplaats werd gestart in april 1915.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Larch Wood (Railway Cutting) Cemetery

Komenseweg zonder nummer (Ieper)
Deze begraafplaats werd aangelegd ten noorden van een lorkenbosje (‘larch wood’), aan de noordoostkant van de spoorweg. De aanleg van de begraafplaats werd gestart in april 1915.