Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van burger- en handelshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
25531
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25531

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectische, met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel met gemarkeerde plint, pui- en kroonlijst.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van burger- en handelshuis

Stationsstraat 9-11 (Ieper)
Eclectische, met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel met gemarkeerde plint, pui- en kroonlijst.